Aktualności

 

JUŻ WKRÓTCE !!!

 

TO JUŻ SIĘ WYDARZYŁO

 

 

Ewentualne dodatkowe informacje u  ks. kapelana Krzysztofa Jankowskiego tel. 721 688 881

                                                                      oraz ks. Kazimierza Sroki    603 651 214     
                                    Zgłoszenia  Pani Doktor  609 465 304

 

 

OPŁATEK Bożonarodzeniowy  SŁUŻBY Zdrowia  2019 r.

Dnia 6 stycznia 2019 roku  w Kościele św. Franciszka  z Asyżu we Wrocławiu odbył się Opłatek Bożonarodzeniowy  Służby Zdrowia . Poprzedziła  go Msza św.  w intencji  pracowników Służby zdrowia , ich rodzin  oraz za zmarłych, pod przewodnictwem J. Ex.  ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego.
W koncelebrze uczestniczyli  księża kapelani  szpitali wrocławskich z Diecezjalnym  Duszpasterzem Służby Zdrowia ks. prałatem Kazimierzem Sroką .

Homilię wygłosił  ks. Biskup A. Siemieniewski . W swym wystąpieniu podkreślił , że królowanie Pana Jezusa , inaczej niż w ludzkim pojmowaniu , polega na służeniu  ludziom z wielką cierpliwością i wytrwałością . W tym kontekście także  pracownicy Służby Zdrowia  mają współudział w królowaniu Pana Jezusa , poprzez swoją posługę dla ludzi chorych  i cierpiących .

Podczas Eucharystii modlono się za lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych  , farmaceutów, ratowników medycznych , personel pomocniczy, studentów  Uniwersytetu Medycznego , aby korzystając w pełni z danych od Boga talentów , okazywali im serdeczną troskę  i duchowe wsparcie . Proszono w modlitwie Boga o dar dostrzeżenia w chorych, samotnych i potrzebujących obecności cierpiącego Chrystusa  i umiejętność służenia tym ludziom na wzór Miłosiernego Samarytanina , czerpiąc siły, moc i pokój  od Nowonarodzonej Bożej Dzieciny .

Podczas Mszy św. obecny był Poczet Sztandarowy Ratowników Medycznych.,

Po Mszy  św.  w Rotundzie Kościoła  odbyła się wspólna Agapa, dzielenie opłatkiem , kolędowanie . Życzenia j. Ex. ks. Biskupowi  Andrzejowi Siemieniewskiemu  składali  przedstawiciele  wszystkich grup zawodowych  Służby zdrowia – profesorowie UM, dyrektorzy szpitali wrocławskich  z dyrektorem WSS prof. dr hab. Wojciechem Witkiewiczem  na czele, Prezes Dolnośląskiej Izby lekarskiej  dr Paweł Wróblewski , w-ce prezes ds kształcenia  DIL Andrzej Wojnar , przedstawiciele Izby Aptekarskiej, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego , ratownicy medyczni, w-ce prezes KSLP dr. m. med. Grażyna Słopecka – Borejko   oraz  parafianie . Wspólny śpiew kolęd przy dźwięku gitary  trwał do późnych godzin  wieczornych.

 

W-ce prezes Oddziału Dolnośląskiego KSLP dr n. med Grażyna Słopecka- Borejko

 

fotografie – dr n. med. Wojciech Herfurt