Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oddział Dolnośląski

 

U MATKI BOŻEJ DOBREJ RADY

Tradycyjnie już od kilku lat, na przełomie czerwca i lipca, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich spotykają się u MB Dobrej Rady w Sulistrowiczkach, by uczcić pamięć św. Andrzeja Świerada ( 13.O7), pierwszego kanonizowanego polskiego świętego, uznawanego jednocześnie za jednego z pierwszych lekarzy. Wprawdzie z wykształcenia nie był on lekarzem ale żyjąc na nieustannej modlitwie, jako eremita o nadzwyczaj surowej ascezie, w bezpośrednim sąsiedztwie natury, posiadł dar uzdrawiania chorych.

Spotkanie, któremu przewodniczył ks. Marcin Kołodziej – p.o. Asystenta Kościelnego Stowarzyszenia, rozpoczęło przypomnienie postaci Świętego, jego życia i zasług dla Kościoła.

Miłym akcentem naszego spotkania było powitanie nas przez ks. Ryszarda Staszaka – kustosza sanktuarium, który obdarował każdego uczestnika obrazkiem z wizerunkiem MB Dobrej Rady – patronki sanktuarium.

Mszę św. W kaplicy sprawował ks. Marcin, wygłaszając również homilię. W modlitwach wiernych modliliśmy się w intencji Ojca Świętego, za członków Stowarzyszenia, za chorych oraz w intencji Ojczyzny w przede dniu wyborów prezydenckich. – W homilii ks. Marcin, w oparciu o Ewangelię dnia, podkreślił znaczenie wiary w życiu człowieka. Przywołał postać setnika, który nie będąc Izraelitą, okazał wielką wiarę. Jego słowa-prośba weszły na stałe do liturgii eucharystycznej: „Panie nie jestem godzien…”. W ten sposób zostało podkreślone, że łaska Jezusa jest dostępna dla wszystkich, również dla pogan. Następnie zwrócił uwagę na słowo „salus”, które zawiera podwójne znaczenie: jako zdrowie, którym z racji swego zawodu-powołania opiekują się lekarze oraz zbawienie, które zapewnia człowiekowi Pan Bóg. Do tego jednak potrzebna jest z naszej strony głęboka wiara i otwarcie się na  Boże działanie. Bez naszej zgody i przyzwolenia Bóg nie dokona naszego zbawienia.

Po Mszy św., przed głazami wotywnymi, ufundowanymi przed laty przez czcicieli św. Andrzeja, zapalono znicz. Następnie uczestnicy spotkania udali się na krótki leśny spacer do źródełka z cudowną wodą.

W drodze powrotnej do Wrocławia zatrzymaliśmy się w Rogowie Sobóckim w kawiarence na małe „co nieco”. Warto wspomnieć, że naprzeciwko kawiarenki, tuż przy szosie, można ujrzeć relikty dalekiej przeszłości: pręgierz i kamienny krzyż pokutny, jako jeden z wielu setek rozsianych na Dolnym Śląsku.

Całemu naszemu spotkaniu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda w oprawie bujnej ślężańskiej roślinności.

Comiesięczne spotkania KSLP, połączone zawsze z Mszą św., prelekcją formacyjną, wspomnieniami z pielgrzymek itp., pogłębiają naszą wiarę i wpisują się w kształtowanie postaw ewangelizacyjnych lekarzy, tak bardzo potrzebnych w ich życiu zawodowym.

 

Anna Dadun-Sęk

 

W 2018 r. 

KOMUNIKAT

W tym wyjątkowym dla Polaków roku – stulecia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości, w samo południe w dniu 11.11. 2018 roku odbyło się patriotyczne zebranie z inicjatywy Przewodniczącej Komisji historycznej przy DIL-U – dr hab. n med. Barbary Bruziewicz – Miklaszewskiej, przy współudziale Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich -Oddział Dolnośląski z w-ce prezes

dr n med. Grażyną Słopecką-Borejko.

Miejscem spotkania był pomnik – głaz ustawiony przy DS. „Bliźniak”.

Dla przypomnienia ten pomnik został ustawiony w 50-tą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości – czyli w 1968 roku. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był przed laty ówczesny student VI AM – Krzysztof Wronecki, obecnie profesor kardiochirurgii, który wraz z żoną był honorowym gościem naszego spotkania.

Zebranie zwieńczyło  odśpiewanie o godz. 12.00 Hymnu Państwowego, Hymnu Harcerskiego oraz pieśni “My Pierwsza Brygada”.