Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich oddział Dolnośląski